İl Göç İdaresi Müdürlüğü - Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü - Hizmet Yeri
İl Göç İdaresi Müdürlüğü - Uyum Faaliyetleri
WS05