11 Dilde YUKK
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu; Türkçe, İngilizce, Rusça, İtalyanca, Bulgarca, Almanca, Arapça, Fransızca, Yunanca, Farsça, İspanyolca dilleri olmak üzere 11 dile çevrildi.
 
İngilizce, Rusça, İtalyanca, Bulgarca, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Yunanca, Arapça, Farsça dillerinin çevirisi aşağıdadır.
 

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

LAW ON FOREIGNERS AND INTERNATIONAL PROTECTION (İngilizce)

ЗАКОH ОБ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАНАХ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ (Rusça)

STRANIERI E LEGGE SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (İtalyanca)

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ И МЕЖДУНАРОДНАТА ЗАКРИЛА (Bulgarca)

GESETZ ÜBER DIE AUSLÄNDER UND DEN INTERNATIONALEN SCHUTZ (Almanca)

LEY DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y EXTRANJEROS (İspanyolca)

CODE DES ETRANGERS ET PROTECTION INTERNATIONALE (Fransızca)

ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Yunanca)

قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی (Farsça)

الأجانب والقانون الحماية الدولية (Arapça)


Kayıt: 11.3.2015
Güncelleme:5.3.2018
Paylaş
WS05