Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)

Bakanlığımızın hazırlamış olduğu “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 04.04.2013 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 10.04.2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış ve 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Word haline ulaşmak için Tıklayınız.

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu; Türkçe, İngilizce, Rusça, İtalyanca, Bulgarca, Almanca, Arapça, Fransızca, Yunanca, Farsça, İspanyolca dilleri olmak üzere 11 dile çevrildi.
 
İngilizce, Rusça, İtalyanca, Bulgarca, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Yunanca, Arapça, Farsça dillerinin çevirisi aşağıdadır.


LAW ON FOREIGNERS AND INTERNATIONAL PROTECTION (İngilizce)

ЗАКОH ОБ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАНАХ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ (Rusça)

STRANIERI E LEGGE SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (İtalyanca)

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ И МЕЖДУНАРОДНАТА ЗАКРИЛА (Bulgarca)

GESETZ ÜBER DIE AUSLÄNDER UND DEN INTERNATIONALEN SCHUTZ (Almanca)

LEY DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y EXTRANJEROS (İspanyolca)

CODE DES ETRANGERS ET PROTECTION INTERNATIONALE (Fransızca)

ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Yunanca)

قانون حمایت بین الملی و  (Farsça)

قانون الأجانب والحماية الدولية (Arapça)Kayıt: 12.3.2015
Güncelleme:12.3.2015
Paylaş
WS05