Misyonumuz
İl Müdürlüğü; 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun belirlediği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, Genel Müdürlüğün amaçlarına uygun olarak, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve insan odaklı bir şekilde ifa etmektir.

Kayıt: 2.11.2015
Güncelleme:2.11.2015
Paylaş
WS05